JAG STÅR PÅ EN STEN 

 

Den här pantleken är nog den vanligast förkommande. Den förekommer bl.a efter ¨Ett skepp kommer lastat¨ , ¨Sura ägget¨ , ¨Snurra flaska¨ m.fl

 

Material;

Man samlar panter från lekar som man lekt och som avslutas med denna pantlek.

 

Start;

En domare och medhjälpare utses. Dessa ställer sig med ryggarna mot varandra mitt på golvet. 

 

Leken: 

Medhjälparen har panterna i en hatt eller gömda på något annat sätt. Medhjälparen tar upp en pant och säger;

 

¨Jag står på en sten 

det svider och det bränner

vad skall den göra som 

denna panten känner¨?

 

Domaren svarar t.ex ¨sjunga mors lilla Olle¨ . ¨Hoppa kråka¨, ¨Pussa Pelle¨ eller något annat kul......

 

Avslutning; 

Den som äger panten måste nu utföra straffet för att få tillbaka sin ägodel.

 

Medhjälparen tar up nästa pant och gör likadant o s v tills alla panter är inlösta. Det gäller för domaren att vara påhittig i sina straff. 

 

 

 

 

SNURRA FLASKAN

 

 Start;

Alla sitter i en ring på golvet, en flaska ligger i mitten

 

Leken; 

En av deltagarna snurrar på flaskan. Då flaskan stannar, får den som flaskahalsen pekar mot lämna en pant, Panterna samlas i ringens mitt 

 

Avslut;

Leken avslutas med pantleken ¨Jag står på en sten¨ 

 

 

 

ETT SKEPP KOMMER LASTAT

 

Material;

Näsduk, trasa eller liknande...

 

Start;

Deltagarna sitter i en ring på stolar eller på golvet. en av deltagarna har en näsduk

 

Leken;

Den som har näsduken börjar att kasta den till någon i ringen och säger; ¨Ett skepp kommer lastat¨. Den som får näsduken svarar: ¨Med vaddå ¨ ? Den förste skall då svara med en sak som börjar på bokstaven ¨A¨ . Näsduken kastas vidare och frågorna upprepas men denne skall svara med en sak som börjar på bokstaven ¨B¨ o s v...

 

Variant 1.

I stället för att gå i bokstavordning med vad skepper är lsatat med , kan man säga en sak på den bokstav som föregående sak slutar på ex.vis ¨äpple¨. Nästa måste då säga en sak på ¨E¨  o s v. 

Man får inte upprepa saker. Kan man inte någon sak på den bokstav man måste säga får man lämna en pant. Leken avslutas med en pantlek då tillräckligt många panter finns i ringens mitt. 

 

Variant 2

Näsduken lämnas till den som sitter bredvid till vänster (medsols). dialogen är lika som ovan, men den här gången kan man lastas med vad som helst ex. vis rosor. Näsduken lämnas vidare till nästa, denne måste nu upprepa i tur och ordning vad skepper är lastat med samt lägga till en egen last.  Missar man något får man lämna pant.

Leken avslutas med en pantlek ( Jag står på en sten...) 

 

 

 

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.