Thomas Olofsson

Har arbetat heltid med dans, sång och lek mellan 1985—1995 på förskola, låg –och mellanstadiet och därefter tillfälliga inhopp på skolor runt om i Norrbotten men även presenterat lekar i andra sammanhnag.

 

Genomfört fortbildning för personal på förskola och grundskola.

 

Övrigt så har jag arbetat med kultur i olika former som producent, arrangör, konstnärligt ansvarig för kulturfestivaler.

 

Jag tycker det är fantastiskt att hitta tillbaka till min ¨gamla¨ lekrepertoar och att den fungerar så otroligt bra för alla de barn från förskola till högstadium jag har träffat sedan jag återupptog ¨lekandet¨ . Det finns ett sådant värde i de gamla traditionella lekarna och är samtidigt ett ovärdeligt pedagogiskt verktyg i en alltmer digitaliserade skolan....¨den mänskliga rösten och kroppens språk berör¨.

 

Jag Erbjuder; - - - 

* Fortbildning för personal i förskola, låg-och mellanstadium. -

* Praktiskt genomförande med barn  på förskola, låg-och mellanstadiet på schemalagd tid eller i projektform.

* Lek & lär med medföljande musiker skapar en härligt levande upplevelse!! -

* En ¨MANLIG¨ förebild/gestalt i en ¨kvinnodominerad¨ arbetsplats, pojkar behöver se en lekande man/män