TRE ÄR TRÄNGSEL

 

Leken

 

· En är tagare och en är flykting, övriga står parvis efter varandra i en stor ring.

 

· Alla vända inåt.

 

· Den jagade slipper undan genom att ställa sig framför ett par– blir först i ett led på tre—och då måste den som står sist (längst bak) genast rusa iväg.

 

· Om den som jagar får tag i den jagade, byter de genast roller

 

· Alla springer utanför ringen till att börja med..

 

· Man kan också lägga till en regel; När någon ropar ¨byt¨ ska tagaren och flyktingen genast byta roller, på det viset behöver ingen jaga för länge.

 

Man kan också låta tagaren ställa sig framför ett par och ge sin roll åt den som s

 

 

KATT OCH RÅTTA I LABYRINT

 

Leken

 

Utse en katt och en råtta samt en ledare som ska styra vändningarna i labyrinten.

 

De övriga ställer sig i 3 eller 4 parallella led och sträcker ut händerna så att fingertopparna är mot varandra.

 

Katten och råttan jagar i mellanrummen i labyrinten,

 

 På kommando från ledaren gör alla höger eller vänster om och sträcker ut händerna.

 

Det bildas nya gångar som är vinkelräta mot de tidigare.

 

Råttan kan bli avskild från katten, men kan också hamna rätt i famnen på råttan.

 

 

 

 

 

VEM ÄR RÄDD FÖR SVARTE MAN

 

Start;

En utses till ¨svarte man¨ och står med ryggen mot deltagarna. De övriga deltagarna står bakom ¨strecket¨ . 

 

Leken; 

¨Svarte man¨ ropar: ¨Vem är rädd för svarte man¨ ¨INte jag¨ svarar den andra och spronger över till andra sidan. ¨Svarte man¨ försöker ta så många han/hon kan, innan de hunnit över till andra sidan. De tagna blir också ¨svarte män¨ och hjälper till att fånga de övriga, till endast en återstår.....

 

Den som blir sist kvar blir ny ¨Svarte man¨ . 

KATT OCH RÅTTA

 

Start;        

Alla deltagarna tar i ring. Två deltagere utse till katt resp. råtta

 

Leken;    

Katten ställer sig utanför ringen och råtta inne i ringen. Ktten ska försöka fånga                       råttan, ringen skall hjälpa råttan. Ibland gör man en port på ena sidan av ringen                         och släpper in katten. därefter kan göra en port på andra sidan och släppa ut                             råttan. Man kan också ghindra katten genom att sänka armarna då katten vill                           igenom porten.

                  Om det blir för katten får man hjälpa katten lite....

 

Avslutning;  När katten fått tag på råttan är leken slut och nya deltagare utses till katt resp. råtta. 

KATT OCH RÅTTA

 

Start;         Alla deltagarna tar i ring. Två deltagere utse till katt resp. råtta

 

Leken;     Katten ställer sig utanför ringen och råtta inne i ringen. Ktten ska försöka fånga                       råttan, ringen skall hjälpa råttan. Ibland gör man en port på ena sidan av ringen                         och släpper in katten. därefter kan göra en port på andra sidan och släppa ut                             råttan. Man kan också ghindra katten genom att sänka armarna då katten vill                           igenom porten.

                  Om det blir för katten får man hjälpa katten lite....

 

Avslutning;  När katten fått tag på råttan är leken slut och nya deltagare utses till katt resp. råtta. 

 

 

ALLA MINA BARN KOM HEM

 

Start;

En delgare utse till mor/mamma och står på ena sidan av rummet/planen. En deltagare utses till varg och står på mitten av rummer/planen. De övriga (barnen) står på andra sidan av rummet/planen. 

 

Leken;

Mor/mamma ropar; Alla mina barn kom hem

 

Barnen svarar; Vi törs inte

 

Mamma; Vem är ni rädda för?

 

Barnen; För vargen

 

Mamma; Kom ändå

 

Barnen försöker nu springa över till siin mor utan att bli tagna av vargen. MOr/mmam kan vargen inte ta, så hon får gå ut på planen och försöka hjälpa sina barn hem. Den modern lyckas få tag på , kan vargen inte ta. 

 

Den som först blir tagen av vargen , blir varg när leken börjar om igen. 

 

UNDER HÖKENS VINGAR KOM

 

Start;

En deltagare utses till hök som ställer sig i mitten av planen/rummet

 

Leken;

Höken säger; ¨Under hökens vingar, kom¨ 

De övriga frågar; ¨Vilken färg¨? 

Höken svarar t.ex; ¨Grön¨ 

Alla som har den färgen kan lugnt gå över till andra sidan planen/rummet. De som inte har färgen på sig, måste försöka att ta sig över till andra sidan utan att bli tagna av höken.

De som blir tagna blir hökar och får hjälpa till att fånga de övriga

 

Avslutning

När alla har blivit hökar börjar leken om med en ny hök.

SISTA PARET UT

 

Start;

Uppställning parvis efter varandra på ett led

En deltagare utses till fasttagare och ställer sig längst fram

 

Leken; 

Fastagaren ropar ¨sista paret ut¨ 

Det har som då står sist i ledet, sproger på var sin sida och av ledet framåt

Nu gäller det för fasttagaren att hinna fånga någon av de två springande  innan de hinner återförenas. 

 

Avslutning; 

Kan inte fasttagaren fånga någon får denne ropa igen. Det sprongande paret ställer sig då längst fram i ledet.

Om fasttagaren hinner få fatt i någonb av de sprongande bildar de ett nytt par och ställer sig först i ledet. Den udda blir ny fasttagare. 

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.
Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.
Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.