DU BARA GÅR OCH SOVER

 

Du bara går och sover och tänker inte på din vän

 

Du bara går och sover och tänker inte alls

 

Oh nej oh nej jag sover ej jag bara går och latar mig,

 

sover eller vaken så tänker jag på Dig…

 

och en och tjugo och två och tjugo tre och fyr och fem sex och tjugo,

 

tjogosju, tjugo åtta, tjugo nio och trettio…...fortsätter så till 100

 

 

 

SIE KÄÄVELET JA NUKKUT

 

Sie käävelet ja nukkut ekä ajatelle ystäävä

 

Sie käävelet jag nukkut ekä ajatelle ollekaan

 

no en no en, en nuukukaan käävelen jag laiskutelllen,

 

nukuuens tai herällä niin ajateleen sinua….

 

Tralla la lalla …...hitta ett sätt att räkna till 100 på finska eller något annat som passar

 

 

 

Så här leker Du den

 

Stillastående öppen ring där alla står vända inåt två och två bakom varandra.

 

En är udde och dansar/går i ringen—sjunger gärna själv/solo andra versen ..oh nej oh nej..

 

Udden bjuder upp när det sjungs….oh en och tjugo och …...Den som är ensam på hundra blir udda när leken börjar om

 

 

 

 

ÖPPEN STÅR MELLAN PORTAR OCH LYCKA

 

Variant på Bro Bro Breja

 

           

Öppen står mellan portar och lycka

 

Alla skola härigenom krypa

 

Fallå Fallej

 

Vi dansar så lätt

 

Att ingen i dansen kan träda in

 

Förrän man sagt sitt kärastes namn

 

Vad heter han/hon?

 

Karin tog sin knyppeldyna satte sig vid fönstret

 

Hå hå Du lilla Karin

 

Hå hå du lilla Pelle

 

Jag är Din och Du är min så länge kärleken varar

 

 

 

Ringlek

 

Alla utom två på ett led bakom varandra. De två bildar port som de övriga dansar under.

 

Porten fångar en i ledet.

 

Den fångne vaggas fram och tillbaka

 

Viskande fråga till någon i ledet som berättar vem den som fångades tycker om. 

 

Sedan börjar leken om.

 

 

 

 

DEN GYLLENGULA FÅGELN

 

Den gyllengula fågeln den sitter i sin bur

 

Den gyllengula fågel den sitter i sin bur

 

Den sitter där så ensam och ledsen i sin bur

 

För den gyllengula fågeln den slipper inte ut

 

Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju , åtta…..

 

SE KULLANKELTAINEN LINTTU

 

Se kullankeltainen linttu se istu häkissä

 

Se kullankeltainen linttu se istu häkissä

 

Se istu siellä niin yksin ja ikävisässä

 

Se kullankeltainen linttu ei pääse lentämään

 

Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi   kukko huusi……

 

 

 

Ringdans. En i mitten

 

Vi sjunger hela sången sedan stannar ringen….Vänd inåt. Blunda och stå med benen brett isär. Räkna till åtta. ¨Fågeln¨ försöker under räkningen ta sing ut mellan benen på någon. Den vars ben den kom ut emellan blir ¨fågel

 

 

 

 

 

 

NU SKA VI LEKA EN ROLIGER LEK

 

Nu ska vi leka en roliger lek

 

Roliger lek, roliger lek

 

Nu ska vi leka en roliger lek 

 

Som alla kan vara med på

 

 

 

NYT MET LEIKIMÄ HAUSKAAN LEIKKIN

 

Nyt met leikkimä hauskaan leikiin

 

Hauskan leikkin, hauskan leikkin

 

Nyt met leikkimä hauskan leikkin

 

Missä kaikki voi olla myötä

 

 

 

Ringlek

 

Ledaren frågar om alla i ringen kan säga JA! Kan alla säga NEJ! Vad bra då kan Ni leken...

 

Stor ring håll varandras händer gå runt åt vänster och sjung hela texten

 

Ledaren frågar om Ni hållit varandras händer och alla svarar samtidigt JA….Ledaren frågar om Ni hållit varandra om axlarna och alla svarar NEJ! Då håller vi på axlarna….

 

Sedan kan vi hålla på ; Magen, ryggen, knäna, tårna osv…...

 

 

 

 

BOCKA MAJA

 

Bocka Maja skulle på kalas

 

Fin ville hon vara

 

Bocka Maja skulle på kalas

 

Fin ville hon vara

 

Å hon var som en nickedocka

 

Hon satte hornen på nittiåtta

 

Bocka bra. Hugg i och dra!

 

 

 

PIKKU MAJA

 

Pikku Maja lähti juhlimaan

 

Kaunis halusi olla

 

Pikku Maja lähti juhlimaan

 

Kaunis halusi olla

 

Ja oli kun prinsessa

 

Se pani sarvet åttan

 

Kumara. Tule nyt...

 

 

 

 

 

Leken

 

Sitt utspridda på golvet . En är Bocka Maja dansar runt mellan de sittande...illustrera gärna texten med gester.

 

Bocka Maja stannar framför någon, bugar sig och drar upp den.

 

Det bildas ett led bakom Bocka Maja. Sången startar om , ledet dansar mellan de sittande.

 

När nästa dras upp vänder ledet så att den vades gången före blir ny Bocka Maja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLÄPP EN LITEN FÅGEL GENOM GRINDEN

 

Släpp en liten fågel genom grinden

 

Genom grinden, genom grinden

 

Släpp en liten fågel genom grinden

 

Bara mig

 

Tog sig en maka tjimtjim tjala

 

Ake make mala

 

Tjimtjimtjala

 

Tog sig en maka tjimtjim tjala

 

Bara mig

 

 

 

PÄSTÄ PIKKU LINTU HÄKISTÄÄNI

 

Pästä pikku lintu häkistääni häkistääni häkistääni

 

Pästä pikku lintu häkistääni

 

Vaan mun

 

Otti ystävänssä, tjimtjimtjala

 

Akemake mala

 

Tjimtjimtjala

 

Otti ystävänssä, tjimtjimtjala

 

Vaan mun

 

 

 

Leken;

 

Stillastående ring där alla håller varandra i händerna vända inåt och bildar portar

 

En i ringen som springer/går ut genom en port och tillbaka genom nästa port osv i takt med sången...räkna; portarna upp 1 och 2 och ner 3 och 4...den inne i ringen går ut på 1 och 2 och in genom nästa port på 3 och 4.

 

Portarna stängs ..den som dansat genom portarna bjuder upp den i ringen som är närmast och dansar runt med denne.

 

När leken börjar på nytt är det den som blev uppbjuden som springer/går  genom portarna.

 

 

 

 

 

 

SJU VACKRA FLICKOR/GOSSAR I EN RING

 

 

 

Sju vackra flickor/gossar i en ring

 

Sju vackra flickor/gossar i en ring

 

Vackraste flickor/gossar här omkring ibland de gossar/flickor alla

 

Flickorna/gossarna vänder sig omkring

 

Flickorna/gossarna vänder sig omkring

 

Sökande efter vännen sin ibland de gossar/flickor alla

 

Vara vem det vara vill

 

Vara vem det vara vill

 

Den som jag räcker handen till

 

Den har mitt unga hjärta

 

Nu kan jag vara riktigt glad

 

Nu kan jag vara riktigt glad

 

Nu har jag fått den jag vill ha ibland de gossar/flickor alla

 

Ibland de gossar/flickor alla….

 

 

 

Leken

 

Två ringar; Innerring flickor (pojkar)

 

Ringarna rör sig åt var sitt håll

 

Innerringen vänder sig om och fortsätter att dansa utåtvänd.

 

Ringarna stannar. Bjud upp den du hamnar hos. Räck varandra handen.

 

Parvis omdansning

 

Tack för dansen.

 

 

 

 

FLICKORNA MÅNGA UTI RADERNA LÅNGA

 

Flickorna många uti raderna långa

 

Flickorna många uti raderna långa

 

Räck så fram handen

 

Tag din kära i famnen

 

Räck så fram handen

 

Tag Din kära i famnen

 

 

 

Mor lärde mig spinna

 

Far lärde mig dansa

 

Mor lärde mig spinna

 

Far lärde mig dansa

 

Håll i rocken, håll i rocken

 

Så att jag får dansa

 

Håll i rocken, håll i rocken

 

Så att jag får dansa

 

 

 

Leken

 

Två ringar. 

 

Flickorna /pojkarna i innerringen. Ytterringen dansar åt andra hållet.

 

Ringarna stannatr och vänder sig mot varandra. Bjur upp den du hamnar hos

 

Räck båda händerna till din partner

 

Kram varandra

 

Hålli händerna

 

Krama varandra

 

Håll i händerna, långsam omdansning

 

Armkrok, snabb omdansning

 

Håll i händerna, långsam omdansning

 

Armkrok, snabb omdansning tills dansen är slut

 

Dansa åt andra hållet vid reprisbytet.

 

 

 

 

KALLE KALLE DU FICK INGEN VÄN

 

Kalle Kalle Du fick ingen vän

 

Kalle Kalle Du fick ingen vän

 

Skynda Dig och se Dig om

 

Och ta så en i ringen

 

Kanske blir du min vän

 

Kanske blir jag din vän

 

 

 

KALLE KALLE ET SANO KAVERIA

 

Kalle Kalle et sano kaveria

 

Kalle Kalle et sano kaveria

 

Mutta katselle mutta katselle

 

Kyllä sieltä joku löyty

 

Joku löyty sulleki

 

 

 

Leken;

 

Alla i stor ring går runt medsols och en inne i ringen.

 

I slutet av sången på ..DIN VÄN! Rusar alla tvärsöver mot mitten och finner en ny vän och tar denna i hand och ställer sig i ringen.  Så börjar leken igen med en ny udde i ringen.

 

 

 

 

DU KALLE DU KALLE VAR HAR DU DIN VÄN?

 

Du kalle, Du kalle var har Du Din vän

 

Du Kalle, Du Kalle var har Du Din vän

 

När jag går i dansen så tager jag en

 

Och när jag går i dansen så tager jag en

 

 

 

SIE KALLE SIE KALLE

 

Sie Kalle, sie Kalle missä ystävää on

 

Sie Kalle, sie Kalle missä ystävää on

 

Piiri kun pyöri niin saan ystävään

 

Piiri kun pyöri niin saan ystävään

 

 

 

Leken

 

Stor ring, en inne i ringen

 

Den inne i ringer bjuder upp när andra delen i sången börjar...när jag går i dansen..

 

När sången är slut ställer sig paret i mitten rygg om rygg , tittar rakt fram och blundar

 

Stora ringen räknar till tre och på tre vänder paret inne i ringen huvudet antingen till höger eller vänster...tittar dom åt samma håll ska paret ge varandra en kram .

 

 

 

 

MAN HAR SAGT ATT JAG INTE KAN DANSA

 

 

 

Man har sagt att jag inte kan dansa

 

Man har sagt att jag inte kan dansa

 

Man jag dansar så bra som ingen ann

 

Jag dansar som en riktig man

 

Det var ett……stamp hö-fot

 

Det var två….stamp vä-fot

 

Tre - ner på höger knä

 

Fyra - ner på vänster knä

 

Fem´-  höger armbåge i golvet

 

Sex— vänster armbåge i golvet

 

Sju— ner på mage….

 

 

 

KUKAS ON SANONO ETTE EN TANSSIA SAATA

 

Kukaas on sanono ette en tanssia saata

 

Kukaas on sanono ette en tanssia saata

 

Mie tanssin ninko ei kukaan muu

 

Mie tanssin niinko herras mies

 

Se oli yks…oikea jalka

 

Se oli kaks…vasen jalka

 

Se oli kolme…..oikea polvi

 

Se oli Neljä ...vasen polvi

 

Se oli Viis….oikea kyynärpää

 

Se oli Kuus...vasen kyynärpää

 

Se oli Seitemän...vatallens

 

 

 

 

 

 

SKÄRA SKÄRA HAVRE

 

Skära skära havre

 

Vem skall havren binda

 

Jo det skall allra kärsten min

 

Säg var skall jag honom finna

 

Jag såg han igår morse

 

Uti den klara månenssken

 

När var tar sin så tar jag min

 

Och då blir udden utan

 

 

 

….Det var rätt och det var rätt

 

Och det var rätt och lagom

 

Att udden inne i ringen fick för ingen ville ha han

 

Fy skam, Fy skam

 

För ingen ville ha han

 

Fy skam Fy skam

 

För ingen ville ha han

 

 

 

Leken

 

Stor ring en inne i ringen (udden)

 

Ringen går runt fram tills man sjunger

 

….och då blir udden utan

 

På utan rusar alla tvärs över för att hitta en ny vän och udden fångar någon och den som blir utan vän blir ny udde...alla ställer sig i en stor ring

 

Nu ska den nya udden göras ¨förlägen¨ med diverse passande rörelser medan alla i ringen sjunger ...det var rätt och det var rätt...

 

 

 

 

JAG BÄR OCH JAG BÄR

 

Jag bär och jag bär på mitt  kärleksfulla klä

 

Så lägger jag det neder för min allra käraste

 

Kom och fall på knä

 

Jag bär och jag bär på mitt kärleksfulla klä

 

Så lägger jag det neder för min allra käraste

 

Kom och fall på knä.

 

Där ligger Adam och Eva begravna i rishögen , i rishögen

 

Uti den stora staden

 

Där ligger Adam och Eva begravna i rishögen, i rishögen

 

Uti den stora staden

 

 

 

MIE KANNAN JA KANNAN

 

Mie kannan ja kannan minun rakauden vyö

 

Ja panen sen allas minun omalle rakalle

 

Tulle nyt polville

 

Mie kannan ja kannan minun rakauden vyö

 

Ja panen sen allas minun omalle rakalle

 

Tulle nyt polville

 

 

Leken

 

Stor ring , en i ringen med en sjal eller något liknande

 

Promenad runt

 

Den inne i ringen väljer en i ringen genom att lägga ner sjalen

 

Stora ringen stannar upp medan den uppbjudna och den med sjalen knäfaller mittemot varandra

 

Ger en kram

 

Sången och ringdansen fortsätter med glad omdansning i mitten med den i mitten och den som blev uppbjuden.

 

Den som blev uppbjuden blir kvar inne i ringen.

 

 

 

 

EN BONDE I VÅR BY

 

En bonde i vår by, en bonde i vår by

 

Hej hopp faderallan la

 

En bonde i vår by

 

Och bonden tar en fru,

 

Och bonden tar en fru

 

Hej hopp faderallan la

 

Och bonden tar en fru

 

Frun hon tar ett barn

 

Barnet tar en hund

 

Hunden tar en katt ...osv…..

 

Barn, hund, katt...osv vad nu deltagarna kan hitta på

 

 

 

BONDI KYLÄSSÄ

 

Bondi kylässä, ja bondi kylässä

 

Hei hopp faderallan la

 

Bondi kylässä

 

Bondi otti vaimon

 

Bondi otti vaimon

 

Hej hoppfaderallan la

 

Ja bondi otti vaimon

 

Jag vaimo otti lapsen

 

Ja vaimo otti lapsen

 

Hej hopp faderallan la

 

Ja vaimo otti lapsen….

 

 

 

LEKEN

 

Stor ring, en i mitten (bonden)

 

Stora ringen går medsols och bonden motsols

 

Bonden bjuder upp en (frun) från stora ringen

 

Leken fortsätter på samma sätt till man bjudit upp alla som man vill.

 

 

 

 

VI KOMMA IFRÅN RIA RA

 

Vi komma ifrån Ria Ra, Ria Ra, Ria Ra

 

Vi komma ifrån Ria Ra , Aske daske da

 

Vad har Ni här att göra göra göra

 

Vad har Ni här att göra , Aske daske da

 

Vi söker en av döttrarna döttrarna döttrarna

 

Vi söka en av döttrarna , Aske daske da

 

Vad ska den dottern heta heta heta

 

Vad ska den dottern heta, Aske daske da

 

Hon ska heta karin karin karin

 

Hon ska heta karin , Aske daske da

 

Nej, henne får Ni inte inte inte

 

Henne får Ni inte , Aske daske da

 

Då ringer vi polisen polisen polisen

 

Då ringer vi polisen , Aske daske da

 

 

 

Leken

 

Två linjer, alla utom en person i den ena. Linjerna går växelvis mot varandra.

 

De i linjen som rör sig sjunger

 

Deb ensamma sjunger och går mot linjen, backar tillbaka.

 

Linjen går framåt mot den ensamma, backar tillbaka

 

Linjerna fortsätter stt gå mot varandra växelvis. Leken går ut på att vinna över alla utom en til den sida som från början endast är en persin. Man kan säga namn, eller g andra kännetecken för att vinna över någon eller några.

 

Leken används blad barn idag och utvecklas bl.a genom att barnen säger nej och att detta kan leda till olika övertalningssätt…

 

Inför varje  beslut, vem som ska hämtas, om man ska säga ja eller nej blir det korta rådslag mellan de i linjen.

 

När det bara är en kvar i linjen börjar leken om och startas av den som blev ensam kvar.

 

 

 

 

BINGO ..En randig katt

 

En randig katt gick ut en dag på aftonpromenad

 

En randig katt gick ut en dag på aftonpromenad

 

En randig katt gick ut en dag på aftonpromenad

 

Och Bingo var hans namn

 

B.. i.. n ..gee o

 

B.. i.. n..gee o

 

B..i..n..gee o

 

BINGO var hans namn

 

B (hö)..I (vä)….N (hö)...G (vä)...O (kram)

 

(kedja höger i höger hand med kompisen till höger)

 

KRAM!!

 

 

 

BINGO….Raitanen kissa

 

Raitanen kissa lähti päiväkävelylle

 

Raitanen kissa lähti päiväkävelylle

 

Raitanen kissa lähti päiväkävelylle

 

Ja Bingo hänen nimenssä on

 

B.. i.. n ..gee o

 

B.. i.. n..gee o

 

B..i..n..gee o

 

Ja BINGO hänen nimenssä on

 

B...I ….N...G...O

 

Hallaus!

 

 

 

 

ALLA GÅR I RINGEN

 

 

 

Alla går i ringen och sjunger ur en bok

 

Alla går i ringen och sjunger ur en bok

 

Och när man går i ringen då håller man i krok

 

Och när man går i ringen då håller man i krok

 

Hålla krok, hålla krok, hålla krok, hålla krok

 

Hålla krok, hålla krok, då håller man i krok

 

 

 

Alla går i ringen och…... Viskar som en vind (Hålla kind)

 

Sjunger Blä Blä (Hålla knä)

 

Sjunger Hej och HÅ (hålla tå)

 

 

 

Leken

 

Alla i stor ring och gör det som sjungs.

 

 

 

 

 

 

 

BRO BRO BREJA

 

1) Bro bro breja, stockar och stenas

alla goda renar

Ingen slipper här fram, här fram

förrän man säger sitt kärastes  namn

2) Vad heter han/hon

 

3) Har Du tagit prästens sko

prästens sko, prästens sko

Har du tagit prästens sko, ja eller nej? 

 

LEKEN

 

1) Alla utom två på ett led bakom varandra. De två bildar en port som de övriga dansar under. 

 

2) Porten fångar en i ledet

 

3) Den ¨fångne¨ vaggas fram och tillbaka

 

Viskande samtal. Den fångne väljer mellan två tecken utvalda av dem som bildar porten. exempelvis sol - måne

 

De ställer sig på led bakom den vars tecken de valt, Leken avslutas med dragkamp mellan de två leden. 

 

 

SÅ BYGGA VI EN TRÄDGÅRDSMUR

 

Så bygga vi en trädgårdsmur

Ring rang fager i sång

fager i röda rosor

Och vem ska bryta denna mur?

Ring rang fager i sång

fager i röda rosor

Jo det ska ska ¨Arne¨ med sin fru (Alt ¨Arne med sin ¨Yvonne¨ 

Ring rang fager i sång

fager i röda rosor

 

LEKEN

 

Två led mittemot varandra med lika många i varje led

 

Båda  leden går framåt mot varandra och hälsar med en bugning och backar hem,

 

Står stilla

 

Paret som bildas av de två yttersta i leden tar varandra i handen och

vandrar mellan mellan leden och ställer sig i andra ändan av respektive led . 

 

Sjung namnen på de som går mellan leden.

 

Leken upprepas

 

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.