LEK ENLIGT BARN!

 

LEK är inte på riktigt det är på låtsas och allting är möjligt i leken, det är barnets innersta väsen och barns naturliga sätt att förhålla sig till omvärlden.

 

LEK är ett tecken på barns välbefinnande.

 

Barn som får LEKA FÄRDIGT är glada och nöjda, att avbryta barns lek gör dem irriterade och aggressiva.

 

LEK är LUST och den leks för sin egen skull.

 

LEKA är som LEKA ...man bara är!

 

Barn ser LEKEN som någonting frivilligt, roligt, lustfyllt...de leker för att de vill och för att det är roligt. 

 

 

 

 

 

 

Barn behöver mer svängrum för fritt lekande

Aldrig har förutsättningarna för lek varit bättre än nu. Samtidigt är leken hotad i ett samhälle som tappat insikt om lekandets egenvärde.

 

 

J